Jury 2013

De jury is volledig onafhankelijk en baseert zich op de selectiecriteria om de laureaat en maximum drie genomineerden aan te duiden. De jury 2013 wordt voorgezeten door Marie Pok, directrice van Grand Hornu Image, en de internationaal vermaarde architect Bob Van Reeth, eerste Vlaamse ‘Bouwmeester’.

De jury is samengesteld uit Nederlandstalige en Franstalige mensen uit diverse middens. De Prijsuitreiking zal op 21 november 2013 in Brussel plaatsvinden.

DE 2 CO-VOORZITTERS

Bob Van Reeth
De internationaal vermaarde architect Bob Van Reeth werd in 1998 uitgeroepen tot eerste ‘Vlaamse Bouwmeester’. Hij interesseert zich vooral voor de werk- en levenswijze van de bewoners en is ervan overtuigd dat een architect intelligente ruïnes moet bouwen. Vanaf 1965 bouwt hij voornamelijk woningen in Vlaanderen en Nederland. In Antwerpen doceert hij architectuur en richt hij het bureau AWG op. Recent heeft hij gewerkt aan de bouw van het Holocaustmuseum in Mechelen en aan de renovatie van de abdij van Westvleteren. Momenteel loopt in Bozar een overzichtstentoonstelling over zijn werk.

Marie Pok
Directrice van Grand-Hornu en freelance journaliste.

DE JURYLEDEN

Damien Carnoy
Deze architect, en tevens laureaat van THE BLUE HOUSE/2012, leidt het architectenbureau Carnoy-Crayon dat gespecialiseerd is in biologische architectuur, ecobouwen, passiefbouw en lage energiewoningen.

Chantal Dassonville
Deze architecte leidt de architectuurcel van de Federatie Wallonië-Brussel en publiceerde onlangs ‘Architecture Wallonie-Bruxelles Inventaires 2005-2010’.

Filip Descamps
Deze ingenieur-architect van de KUL doceert aan de vakgroep architectonische ingenieurswetenschappen van de VUB. Hij is vennoot in Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau.

Christ'l Joris
Voorzitter van ETAP Verlichting en van Agoria (Sectorfederatie voor de technologische industrie).

Jürgen Naets
Projectmanager Energie en klimaatcampagnes bij Bond Beter Leefmilieu en één van de drijvende krachten achter Ecobouwers opendeur.

Anne Snick
Als onderzoekster verbonden aan het Flora Expertisecentrum brengt zij expertise in op vlak van sociale inclusie en participatie, cocreatie en maatschappelijke veerkracht.

Pierre Vanderstraeten
Pierre Vanderstraeten, socioloog, architect en stedenbouwkundige doceert aan de UCL en doet interdisciplinair onderzoek naar deze domeinen (LOCI en ISURU). Verder werkt hij als onafhankelijke voor het bureau Via, waar hij projecten rond stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening in Wallonië en Brussel leidt.

Georges Vercheval
Deze gepassioneerde architectuurfotograaf is de stichter van het ‘Musée de la Photographie’ in Charleroi, waar hij net een tentoonstelling achter de rug heeft en nog steeds vicevoorzitter is van de vzw ‘Culture et Démocratie’.

 

MOTIVATIE VAN DE JURY  2013

«Duurzaam en betaalbaar in de stad bouwen en wonen,het kan!» Dat is kort samengevat wat de jury van THE BLUE HOUSE / duidelijk wou maken met de keuze van de 3 finalisten.
Terugkeren naar de stad, of het nu gaat om renovaties of nieuwbouw, moet betaalbaar zijn om het wonen in de stad verder aan te moedigen. De drie finalisten illustreren elk op hun manier hoe er aan de stad van morgen kan worden gebouwd en werken mee aan de ontwikkeling van een duurzamere levensstijl.
Duurzaam bouwen kan niet alleen architecturaal mooi zijn, maar ook van hoge kwaliteit en het kan bovendien bijdragen aan de verfraaiing van de buurt. Het begrip duurzaam wonen kan op veel verschillende manieren worden geïnterpreteerd, maar moet wel rekening houden met de levensstijl van de bewoners en moet beantwoorden aan de behoeftes rond comfort en welzijn.
Op zowel korte als lange termijn bestaan er veel oplossingen om (op alle niveaus) kosten te besparen. Het op een participatieve manier bundelen van zowel financiële middelen als menselijke inbreng, creëert innovatieve ideeën, kostenbesparingen en gedeeld enthousiasme. Om aan de toekomst te bouwen moeten we samenwerken, zij het op het niveau van de architecten en aannemers, als op het niveau van de bouwheren.

Share/Save