Partners

sponsors

Dit Belgische bedrijf is gespecialiseerd in energiebesparende en –producerende dakbedekkingsmaterialen. Vandaag investeert het massaal in innoverende producten voor duurzaam bouwen en energiebeheer.

Het bedrijf startte in 1932 als familiebedrijf gespecialiseerd in de dichting van daken en platte oppervlaktes. Vandaag telt de groep vier productie-eenheden – twee in België (Lot & Perwez), één in Duitsland (Haßfurt) en één in de VS (Kansas City) – en stelt 390 mensen tewerk over de hele wereld. Meer dan twee derde van de productie is voor export bestemd. De geconsolideerde omzet van de Derbigum-groep bedraagt vandaag 147 miljoen euro. Het logo en de signatuur ‘Making Buildings Smart’ vertalen heel duidelijk de opdracht van Derbigum: innovatieve en duurzame oplossingen op maat ontwikkelen voor daken en gebouwen met als doel energie en kosten te besparen, hernieuwbare energie te produceren, de duurzaamheid te verhogen en zodoende de ecologische voetafdruk van het gebouw te beperken.
www.derbigum.be

De glasafdeling van de groep, Saint-Gobain Glass, produceert, verwerkt en commercialiseert beglazingen voor de bouw. Als eerste glasproducent in Europa draagt het ook bij tot duurzame ontwikkeling in de bouw.

Voor de oprichting van Saint-Gobain moeten we terug naar 1665. Koning Lodewijk XIV wou toen de spiegels voor de spiegelzaal van het paleis van Versailles in Frankrijk laten maken. Saint-Gobain stelt momenteel meer dan 195.000 mensen tewerk in 64 landen. Saint-Gobain Glass draagt bij tot duurzame ontwikkeling in de bouw, onder meer via:
- een complete analyse van de levenscyclus van zijn producten (ACV) en dus van het bijhorende energieverbruik;
- maatregelen die de milieu-impact beperken: energieverbruik, CO2-uitstoot en verwerking van afval afkomstig van de eigen productieprocessen;
- het ontwikkelen en afstellen van innoverende producten die de ecologische voetafdruk verminderen;
- steun aan projecten die duurzaam en betaalbaar bouwen bevorderen.
benl.saint-gobain-glass.com

VELUX is het merk bij uitstek wat betreft hellende en platte daken. Dit Deense bedrijf innoveert voortdurend en combineert design, technische prestaties en betrouwbaarheid met een onberispelijke service, gaande van advies tot een ongeëvenaarde dienst na verkoop.

Zeventig jaar geleden vond VELUX het eerste dakraam uit, zodat ook onbewoonbare ruimtes voortaan op een natuurlijke manier verlicht en verlucht konden worden. In de loop der jaren werd het gamma nog uitgebreid met andere producten en werd VELUX dé referentie. Vandaag biedt VELUX producten voor het huis van morgen: energiebalans, oplossingen voor moeilijke bouwsituaties, luchtdichtheid, zonweringen, maar ook doeltreffende domoticasystemen. Het volledige gamma staat in het teken van energiezuinig bouwen. Via oplossingen voor specifieke behoeften (geluidsisolatie, inbraak- en brandbestendigheid enz.) beschikken architecten steeds over het geknipte product. VELUX investeert aanzienlijk in het onderzoek naar oplossingen voor de energie-uitdagingen van morgen, onder meer via het project Model Home 2020. Dit project met een sterk architecturaal karakter omvat onder meer de bouw in heel Europa van 6 pilotgebouwen die beantwoorden aan de energiebehoeften van 2020 (‘zero energy’-gebouwen). Daarbij worden 3 basisprincipes van ‘actieve’ huizen gecombineerd: energiezuinigheid, binnencomfort en respect voor het milieu. Deze gebouwen worden bewoond door gezinnen, dienen als natuurgetrouwe laboratoria en tonen het belang van natuurlijk licht en van de luchtkwaliteit voor een comfortabele woning aan. VELUX houdt er een bevoorrechte relatie op na met architecten. Zo organiseert het de IVA, een internationale wedstrijd voor architectuurstudenten, en levert een hele reeks tools aan professionals, zoals de Daylight Vizualiser, waarmee de hoeveelheid licht vanaf het ontwerp kan bepaald worden, of de Energy and Indoor Climate Vizualiser, die warmtesimulaties mogelijk maakt. Het bedrijf steunt ook tal van architectuurprojecten binnen en buiten Europa.
www.velux.be

Wienerberger mag gerekend worden bij de grootste producenten ter wereld van hoogwaardige keramische binnenmuurstenen, gevelstenen, kleiklinkers en dakpannen. Het bedrijf wil voortdurend innoveren met intelligente bouwconcepten en complete bouw- en renovatieoplossingen.

Onder de bekende merken vinden we Terca, Porotherm, Koramic en Desimpel. Duurzaam bouwen en renoveren is van essentieel belang, niet alleen voor u maar ook voor de komende generaties. Net daarom maakt Wienerberger de dakpannen, bakstenen en klinkers in terracotta voor het huis van de toekomst. Stuk voor stuk hoogwaardige en esthetische keramische producten geproduceerd met grondstoffen van eigen bodem die garant staan voor een levenslange bescherming.
www.wienerberger.be

 

Publieke overheden

De federale overheid

Melchior Whatelet : Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
Ik ben blij dat ik als Staatssecretaris voor Leefmilieu The Blue House kan steunen. Ik vind dit een belangrijk initiatief omdat het milieu- en maatschappelijke waarden promoot waar ik veel belang aan hecht: het biedt meteen al een concreet antwoord op een fundamentele vraag die vaak gesteld wordt: is duurzaamheid iets voor ons?

Mijn antwoord luidt dat wij onze schouders moeten zetten onder die initiatieven die ervoor zullen zorgen dat de technologieën van morgen op grote schaal kunnen worden toegepast, wat al onze burgers ten goede zal komen. Bovendien betekent The Blue House een steun voor het beleid dat ik uitwerk en implementeer met de hulp van de Administratie. Momenteel zijn wij een Belgisch systeem aan het opzetten voor milieuverklaringen voor bouwproducten (Environmental Product Declarations – EPD’s). Aan de hand van die EPD’s willen wij uitmaken wat de impact en prestaties van bouwmaterialen zijn, want op basis daarvan kunnen we de globale prestaties van gebouwen beoordelen. Kiezen voor betere materialen draagt bij tot verschillende fundamentele doelstellingen in het kader van duurzaam bouwen. Daarnaast wordt er gewerkt aan andere, meer specifieke wetsontwerpen om de uitstoot van bepaalde bouwproducten te beperken om een verslechtering van de kwaliteit van de binnenlucht te vermijden. En dan mogen we onze nationale wetgeving inzake verwarmingstoestellen niet vergeten, die een model is omdat ze, dankzij een partnerschap met de vooruitstrevende actoren van de industrie, concrete vorm geeft aan ambitieuze doelstellingen in termen van de vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen.

De Vlaamse overheid

Vlaanderen staat, net als de andere regio’s, voor een belangrijke uitdaging: hoe willen we in de toekomst samen, leven, wonen en werken?

Het antwoord op die vraag heeft een belangrijke impact op de manier waarop we vandaag en in de toekomst zullen (ver)bouwen. Het thema duurzaam wonen en bouwen bekleedt daarom een prominente positie in Vlaanderen in Actie, het toekomstproject van de Vlaamse Regering, en in de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, ontwikkelde de Vlaamse overheid een aantal beleidsinstrumenten zoals de Vlaamse Maatstaf voor duurzaam wonen en bouwen, die een aantal criteria vastlegt voor het (ver)bouwen van particuliere woningen. Voor scholen, kantoren, zorginfrastructuur en sociale woningbouw werden soortgelijke instrumenten opgezet, die ook worden toegepast op de eigen gebouwen. Getuige daarvan is de recente publicatie ‘Duurzaam Bouwen in Vlaanderen’, waarin een staalkaart wordt gepresenteerd van vooruitstrevende realisaties die tot stand zijn gekomen door toedoen van de Vlaamse overheid. Tegelijkertijd ondersteunt Vlaanderen een aantal strategische projecten zoals het transitieproces duurzaam wonen en bouwen en een steunpunt duurzaam wonen en bouwen in elk van de vijf Vlaamse provincies om, samen met zoveel mogelijk partners, het draagvlak voor duurzaam wonen en bouwen te verbreden.
http://do.vlaanderen.be/
 

Wallonië

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Mediapartner

Elke maand informeert Architectenkrant de mensen in het beroep over de actualiteit in de Belgische architectuurwereld. Ze is de exclusieve mediapartner van de Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België (FAB) en de Bond van Vlaamse Architecten (BVA).

Elke maand informeert Architectenkrant de mensen in het beroep over de actualiteit in de Belgische architectuurwereld.
Daarbij is er ruimte voor reflectie over de keuzes die in het beroepsmilieu genomen worden, en over uiteenlopende thema’s, gaande van administratieve en technische innovaties tot architecturale concepten. De vrije tribune geeft architecten bovendien de mogelijkheid om hun engagement in de maatschappij die zij ‘bouwen’ te laten zien. Als exclusieve mediapartner van de Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België (FAB) en de Bond van Vlaamse Architecten (BVA) voor hun informatie naar architecten, en met de vaste nationale en internationale rubrieken, interviews, focus, boeken, agenda en productinfo, is Architectenkrant uitgegroeid tot de referentie binnen het beroep. Als aanvulling brengt de elektronische nieuwsbrief van Architectenkrant wekelijks de heetste nieuwtjes uit de nationale en internationale architectuur. De Architectenkrant stimuleert en steunt energiebesparende initiatieven bij de bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen.
www.architectenkrant.be

De Confederatie Bouw vertegenwoordigt, verdedigt en adviseert ruim 15.000 bouwbedrijven actief in bouw, energie en milieu, en speelt al jaren een voortrekkersrol in het duurzaam maken van de samenleving.

Duurzaam bouwen is dan ook een absolute topprioriteit voor alle bouwpartners: opdrachtgever, bouwheer, architect, aannemer, bouwmaterialenproducent. Dit vereist hun vernieuwende en creatieve aanpak om samen duurzaam bouwen en verbouwen toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen. De Confederatie Bouw steunt daarom ook “The Blue House Prize” die bijdraagt tot een grotere openheid en meer kennis over duurzaam en betaalbaar bouwen.
www.confederatiebouw.be
Share/Save